• 8ο χλμ. Καβάλας-Δράμας
  • Πολύστυλο Καβάλας

Νέες Θέσεις Εργασίας

• Ζητούνται Ιατροί για την πραγματοποίηση εφημεριών.


Μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο info@panagiaclinic.gr
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλέφωνο
2510 39 22 22