• 8ο χλμ. Καβάλας-Δράμας
  • Πολύστυλο Καβάλας

Φωτογραφίες Των Εγκαταστάσεων Μας

  • Εσωτερικοί χώροι
  • θάλαμοι νοσηλείας
  • Περιβάλλων χώρος - Εκκλησάκι
  • Χώρος εργοθεραπείας